هاست دانلود وآپلود

پلن های هاست دانلود

هاست دانلود پلن A
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • اروپا محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • دارد قابلیت لیچر
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • آنی تحويل
هاست دانلود پلن B
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • اروپا محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • دارد قابلیت لیچر
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • آنی تحويل
هاست دانلود پلن C
 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • اروپا محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • دارد قابلیت لیچر
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • آنی تحويل
هاست دانلود پلن D
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • اروپا محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • دارد قابلیت لیچر
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • آنی تحويل
هاست دانلود پلن E
 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • اروپا محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • دارد قابلیت لیچر
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • آنی تحويل
هاست دانلود پلن F
 • 45 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • اروپا محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • دارد قابلیت لیچر
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • آنی تحويل

Powered by WHMCompleteSolution