نمایندگی هاست

پلن های نمایندگی هاست

نمایندگی هاست پلن A

فضا 5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
مجهز به آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
بک آپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مکان سرور اروپا
کنترل پنل دایرکت ادمین با قالب های متنوع
اس اس ال رایگان برای یوزرها

نمایندگی هاست پلن B

فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
مجهز به آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
بک آپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مکان سرور اروپا
کنترل پنل دایرکت ادمین با قالب های متنوع
اس اس ال رایگان برای یوزرها

نمایندگی هاست پلن C

فضا 15 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
مجهز به آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
بک آپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مکان سرور اروپا
کنترل پنل دایرکت ادمین با قالب های متنوع
اس اس ال رایگان برای یوزرها

نمایندگی هاست پلن D

فضا 20 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
مجهز به آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
بک آپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مکان سرور اروپا
کنترل پنل دایرکت ادمین با قالب های متنوع
اس اس ال رایگان برای یوزرها

نمایندگی هاست پلن E

فضا 25 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
مجهز به آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
بک آپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مکان سرور اروپا
کنترل پنل دایرکت ادمین با قالب های متنوع
اس اس ال رایگان برای یوزرها

نمایندگی هاست پلن F

فضا نامحدود
ترافیک ماهیانه نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
مجهز به آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
بک آپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مکان سرور اروپا
کنترل پنل دایرکت ادمین با قالب های متنوع
اس اس ال رایگان برای یوزرها

Powered by WHMCompleteSolution