قوانین الویراهاست

Saturday, February 2, 2019

بسم الله الرحمن الرحیم شرایط سرویس و قوانین خدمات ؛ کلیه کاربران سرویس های الویراهاست و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تهیه هر یک از سرویس های الویراهاست ، موظف به رعایت کامل شرایط سرویس الویراهاست می باشند . ماهیت این شرایط برای تضمین رعایت حقوق سایر کاربران اینترنت و تطابق با قوانین حاکم بر محیطِ سرویس دهندگانی است که الویراهاست از سرویس آن ها استفاده می کند . این شرایط جامع و...

Powered by WHMCompleteSolution